תקנון האתר

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי קרא את תקנון האתר ומסכים להם וכי לא תהיה לו כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה, והדבר יהווה בסיס משפטי. כל אדם המבצע פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה(להלן:”הלקוח”), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה יהיה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו\או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד בעליו, מנהליו ו\או מי מעובדיו, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של “א.ב גלובל פוד” (להלן: בית העסק”), על פי תקנון זה. משמעותה של המילה “פעולה” בתקנון זה הינה –כל פעולת רכישת מוצרים ו\או שירותים המוצעים באתר או דרכו.זכאי לבצע פעולה באתר כל אדם תושב מדינת ישראל ובלבד שמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע הפעולה.
ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו\או מידע. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות ללא אישור בכתב מהנהלת “א.ב גלובל פוד”.
הזמנתו או הצעתו של הרוכש לקבל שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:
ניתן אישור לביצוע העיסקה מחברת האשראי של הרוכש.
המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.
המען בו יש לספק את השירות נמצא באזור החלוקה של העסק.
הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העיסקה נעשית באמצעות הטלפון.לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ותקף ביום ביצוע הפעולה.אם תבקש להצטרף למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים באתר, תידרש להסכים גם לתנאים המיוחדים של אותו שירות.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
אספקת המוצרים ו\או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
הזמנת מוצרים
על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן:”הזמנתך”), חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של יצרני או יבואני המוצרים.

למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, ייתכן שבשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה המוצר אזל מהמלאי.

במקרה כזה תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון תוך יום עסקים. במקרה הזה, שומר בית העסק את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

אופן ביצוע הזמנה בחנות
לאחר שביצעת את ההזמנה בחנות תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת ליבך: אישור זה אינו מחייב את א.ב גלובל פוד לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.רק לאחר שבית העסק סיים לבדוק ולאשר את פרטי כרטיס האשראי שלך ויקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, ובתנאי שהם מצויים במלאי שבידי יצרניהם או מפיציהם. במידה ולא, תימסר לך הודעה תוך יום עסקים.כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך.סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי מערכת בית העסק.אם יחול שיבוש ו\או טעות בתיאור המוצר ו\או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, יהיה רשאי בית העסק לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים,, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו\או בכל דין.

מדיניות משלוחים
אפשרויות לאיסוף עצמי מנתניה (רח׳ הרצל 15 בימים מא׳ עד ה׳ בין השעות 9:30 ל19:30 ויום ו׳ בין השעות 9:30 ל 14:30 בתיאום מראש) או מראש העין (רח׳ המלאכה 10 בתיאום מראש בלבד).
משלוחים לכפרים, קיבוצים ומושבים, לא נמסרים ע״י שליח אלא מועברים לדואר נע.
בקנייה מעל 150₪ כולל, משלוח חינם.
בקנייה פחות מ150₪ דמי משלוח 25₪.

אמצעי התשלום
באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש למסור לנציג בית העסק לצורך חיוב.
במידת הצורך תידרש להציג תעודה מזהה ו\או את כרטיס האשראי שהוקלד לצורך ביצוע ההזמנה, וכן לחתום על ספח ביצוע העסקה בפני נציג ו\או שליח מטעם בית העסק.
שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.

מועדי אספקה
זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 7 ימי עסקים, יחד עם זאת אנו עושים כמיטב יכולתנו להקדים.

במידה וגורמים ו\או אירועים שאינם בשליטת בעלי בית העסק ו\או מפעיליו יעכבו ו\או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו\או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו\או את אספקת המוצרים ו\או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו\או אם יפגעו תקלות במחשוב ו\או מערכות הטלפון, ו\או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר על צורותיו השונות, ו\או אם בשל פעולות איבה ו\או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו\או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו\או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו\או מכרז פומבי ו\או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו\או השירותים, ו\או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו\או היטלים החלים על המוצרים ו\או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו\או השרות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו\או השרות, רשאי בית העסק או מי מטעמו להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל, באמצעות שליחים או באיסוף עצמי ממשרדי החברה. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שהינם מסופקים באמצעות שליחים\דואר ישראל אינם ניתנים לבקרה ע”י בית העסק ואינם בשליטתו.

בכל מקרה, זמני האספקה של המוצרים יהיו זהים לזמני האספקה שצוינו בדפי המכירה, יובהר כי מועדי האספקה המצוינים באתר מחייבים את בית העסק.

במקרה של עיכוב באספקת המוצרים, יאפשר בית העסק לצרכן לבטל את העסקה ללא גביית דמי ביטול וכי התשלום יוחזר לצרכן במלואו או שהחברה תספק מוצר חלופי זהה או תדאג לפתרון מיידי של הבעיה לפי בחירת הלקוח. החברה אחראית להגעת המוצרים תקינים ובמועד בכל צורת משלוח.

אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם בית העסק ובכפוף לרשימת הישובים של החברה בהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם בית העסק לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אויר ו\או מצב ביטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פיתרון מקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, יהיה בית העסק הפוסק הבלעדי.
ניתן להזמין שירות אקספרס ולקבל מוצרים תוך 24 שעות וזאת בתוספת תשלום.

מחירים ותשלומים
חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך למוצר בדף מוצר.

בית העסק רשאי לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שייתפרסם באתר בעת שתשלים את הליך ההזמנה.

כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ כחוק אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
מבצעים הנחות ומכירות מיוחדות נגזרים ממחיר המחירון ואשר מפורסמים באתר.

ביטול עיסקה
ביום 17.07.05 נכנס לתוקף תיקון לחוק הגנת הצרכן, לפיו חייב העוסק להציג בבית העסק שלו מודעה המפרטת את מדיניות ההחזרה שלו, בה הוא יכול להודיע כי מדיניותו היא להחזיר כסף או לתת זיכוי אושאינו מאפשר כלל להחזיר טובין.

כל רוכש אשר הגיש הצעה לרכישת מוצר מהאתר, ואשר מעוניין לבטל את הצעתו יודיע על כך למוקד ההזמנות בטלפון 0527251783 או בדואר ת”ד או לכתובת המייל info@meinl.co.il

ביטול העסקה יתאפשר בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי, לפי המאוחר ביניהם. בכתובת המצוינת בהצעה ובלבד שניתנה הודעה כאמור לעיל. החזרת המוצר הנה על חשבון ובאחריות הלקוח כל זאת בתנאי שביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה. לא תתאפשר החזרה של מוצרי קפה או תה המוגדרים כ”מוצרים פסידים”.

לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם בניכוי דמי ביטול כמפורט, כל זאת בתנאי שביטול העיסקה שלא עקב פגם או אי התאמה. במידה והמוצר נבדק על ידי גורם מטעם החנות ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, רשאית החברה לתבוע את הלקוח.

במידה ובוטלה העיסקה ישירות מול חברת כרטיס האשראי, יעדכן הלקוח את בית העסק בהודעה בכתב שתישלח לדואר אלקטרוני: info@meinl.co.il ביום ביטול העיסקה. לגבי תנאי החזרת המוצרים חלים הסעיפים המפורטים בתקנון זה.

אינך רשאי להחזיר או להחליף קפה\תה שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום אתה רשאי לשלוח חזרה את המוצר בצירוף חשבונית קנייה ותיאור הבעיה. עם קבלת פנייתך נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק, במידה והמוצר אינו מצוי במלאי יוחזר כספך במלואו. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו\או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981.

במקרה של ביטול עיסקה למעט מחמת פגם, הלקוח יחזיר את המוצר למשרדי בית העסק ויחוייב בדמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המוצר אך לא גבוה מסכום של 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

אחריות
האחריות הבלעדית למוצרים החשמליים לרבות מכונות אספרסו, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים, היבואנים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. היצרנים, היבואנים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על “עוסק” על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
למרות האמור לעיל, החברה תנקוט בכל ההליכים והמאמצים בכדי לעזור ללקוח.
יש לפעול לפי הוראות השימוש המוכתבות ע”י היצרן ו\או היבואן בנוגע לשימוש ו\או אחריות המצורפים למוצר. בית העסק אינו אחראי בגין אי מילוי תנאים אלו ו\או שימוש חריג.

לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו\או הבעת דעה מצד בית העסק לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב. אם רכשת מוצר פגום , זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלו.

בשום נסיבות לא תחול על בית העסק ו\או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו\או כל נזק אחר מכל סוג, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים,הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות, וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר ו\או הנובעים בכך דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ו\או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לבית העסק ו\או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

בית העסק ו\או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו\או שימוש במרמה שייעשה ע”י צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר. הכל בכפוף להצהרת הפרטיות של האתר ולנקיטה בכל אמצעי האבטחה העומדים לרשות האתר.

השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא, לא תהיה לך כל טענה, תביעה, ו\או דרישה כלפי בית העסק ו\או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

אין אחריות על התקנת מכונת אספרסו שהתבצעה ע”י הלקוח, אלא אם כן סוכם אחרת עם בית העסק ו\או נציגים מטעמם ו\או צויין אחרת בפרטי דף המוצר באתר.

אבטחת מידע
בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו` (להלן:”הפרטים”). בעלי האתר ו\או מי ממפעיליו ו\או מי ממנהליו ו\או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו\או לכל בעיה טכנית ו\או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

הקלדת פרטים כוזבים היא עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו\או לבעלי האתר ו\או למי ממפעיליו ו\או למי ממנהליו ו\או מי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים, שמורה לחברה ו\או מי מטעמה לפסול את ההצעה.

מחשב עיבוד הנתונים של החברה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר, בכפוף לפקודת הראיות.

פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (ssl) ובתקן PCI, המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש.

בית העסק יהיה רשאי לשלוח לנרשמים לרשימת התפוצה באתרו דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע דבר מבצעים, הטבות וכיו”ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

תנאים נוספים
בכל מקרה אשר בו, מחמת “כוח עליון”, לא יתאפשר לבית העסק לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהיה רשאי בית העסק לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה “כוח עליון” משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת הטלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע ביטחוני.

במקרים הנ”ל יושבו באופן מיידי כספי הצרכן במלואם.
בית העסק שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לו שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר. במקרים הנ”ל יושבו באופן מיידי כספי הצרכן במלואם.

זכויות יוצרים וקניין רוחני
האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו\או גולש ו\או כל צד ג` המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר ו\או תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. הורדת נתונים ע”י משתמש למחשבו האישי מותר לצורך אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. החברה מספקת לינקים אלה לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם. רוכש המבקש לעשות שימוש בקישורים אלו עושה זאת על אחריותו בלבד. כל המבקש ליצור קישור לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש על מנת לקבל אישור בכתב לכך.

סמכות שיפוטית
פרשנות הנובעת מתקנון זה ואכיפתו ו\או כל סכסוך משפטי הנובע המשתמע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד, ובבית הדין המוסמך לכך בעיר נתניה.

שירות לקוחות

אנא בחר את המוצר שלך

אנו משתמשים ב-Cookies שלנו ושל צדדים שלישיים למטרות אנליטיות וכדי להראות לכם פרסום הקשור להעדפותיכם על סמך הרגלי הגלישה והפרופיל שלכם.

דילוג לתוכן